1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 23 มีนาคม 2555 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา รองปลัดเทศบาล, นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน, นายมานะ สำเภา นายช่างโยธา และว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร กองพันธ์ นายช่างโยธา ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองตามแผนงานป้องกันอุทกภัยปีพ.ศ.2555 ของรัฐบาล โดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งนำโดยพลตรีวีระยุทธ  ม่วงปิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 ณ คลองคำหาด ชุมชนกุดเป่ง ม.6 ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1,176 เมตร ในการนี้ได้มีประชุมติดตามผลโครงการรขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันทั้งประเทศโดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ด้วย

  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting