1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โดย นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดเทศบาล และผู้ที่จะอพยพจากสถานการณ์อุทกภัย เป้าหมาย 1,000 คน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ในการนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ, นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ กศน.อำเภอวารินชำราบ โดยนางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ ได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 23 หลักการทรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา และมีจิตอาสาพระราชทานอำเภอวารินชำราบ อสม. อปพร. คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting