1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือวางแผนเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และจัดระบบจราจรภายในตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่1

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ,โรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือวางแผนเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และจัดระบบจราจรภายในตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่1 โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting