1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นวันที่ 4

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นวันที่สี่ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

โดยมีนายณัทกร วิฑิตถิรานันท์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมพบปะให้กำลังใจ แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting