1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม คณะครู,ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง ในการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting