1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตดินแดง นำโดยนางอนงค์  เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพฯเขตดินแดง และนางจุฑารัตน์  เทียนชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง โดยมีนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting