1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร(ชุดที่ 2) เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตดินแดง ชุดที่ 2 นำโดยนางอนงค์  เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพฯเขตดินแดง และนางจุฑารัตน์  เทียนชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง โดยมีนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting