1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย ณ บริเวณวัดวรรณวารี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting