1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู็อำนวยการกองช่าง , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล , จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ พ.ต.ท.อัครพงษ์ สอนสุภาพ รอง ผกก.ป.ฯ สภ.วารินชำราบ และ นางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้งในส่วนของใบอนุญาต โครงสร้างอาคาร การป้องกันอัคคีภัย และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting