1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมครูพยาบาลและตัวแทนนักเรียนในการป้องกันไข้เลือดออกและพ่นยากำจัดยุงโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


  วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมครูพยาบาล และอาสาสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติในการหามาตรการป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบขณะนี้ โดยได้นำทรายอะเบทมามอบให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อมอบให่ผู้ปกครองและนักเรียนนำไปหยอดใส่ภาชนะที่มีน้ำป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ และให้ทางโรงเรียนได้มีการตรวจสอบจุดที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกสัปดาห์ด้วย พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการพ่นยากำจังยุงให้แก่ทางโรงเรียนตามห้องเรียนต่างๆภายหลังจากโรงเรียนเลิกด้วย

ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting