1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชน ณ วัดแสนสำราญ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชน ณ วัดแสนสำราญ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในการนี้ทรงโปรดให้ ท่านเอกอัครราชทูต ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยจะต้องไม่มีคนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน รวมถึงควบคุมและลดจำนวนประชากรสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ออกหน่วยดูแล ฉีดวัคซีน และทำหมันสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีประชาชนได้ให้ความสนใจนำสุนัขและแมว มาเข้ารับการทำหมันกันเป็นจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting