1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

น้ำระบายไม่ทัน

ฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำฝนระบายไม่ทันที่ซอยอยู่เย็นน้ำได้ไหลท่วมขังเข้าบ้านนางกนกธร  สายเนตร บ้านเลขที่ 20/3 

สูงท่วมขังประมาณ 50 เซนติเมตร นานประมาณ 30 นาทีทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็อย่างมากฝ่ายป้องกันได้เข้าทำการช่วยเหลือ

  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting