1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมกับนพ.ประภัทร เลิศฤาชาชัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการควบคุมระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้สามารถดูดเสมหะในท่อลมและหลอดลมได้ดีขึ้น พร้อมทั้งยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในการดุแลผู้ป่วยในเรื่องอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการแทรกซ้อนของโรคอื่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting