1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หวั่นโรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ เร่ิงออกฉีดกำจัดยุง

เมื่่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 กรกฏาคม 2556 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองวาิรินชำราบ นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย มาฉีดพ่นกำจัดยุงลายในพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน ร้านค้าของประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยไล่ฉีดในชุมชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน ชุมชนหนองกอก ซึ่งเป็นชุมชนที่มีสถานศึกษาและวัดตั้งอยู่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกพ่นในท่อน้ำ และบ้านเรือน ซึ่งประชาชนที่บุตรหลานที่อายุยังน้อยอยู่ก็จะเรียกให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายไปฉีดถึงในบ้านเรือน เพื่อป้องกันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะทำการเร่งออกฉีดในพื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลทุกเขต ทุกถนน ต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฏาคม และในช่วงฤดูฝน


PCU 2 : ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ข่าว/ภาพ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting