1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย


วันที่  6 กันยายน  2565 เวลา  14.00  น  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่  3 ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต (MENTAL HEALTH CRISIS ASSESSMENT AND TREATMENT TEAM : MCATT) จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ คัดกรองผู้ที่มีสภาวะเครียดแก่ผู้ประสบอุทกภัย และติดตามผู้ป่วยซึมเศร้าที่อพยพขึ้นมาพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และวัดหาดสวนสุข

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting