1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


  วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ กองช่างสุขาภิบาลโดยนายวีระยุทธ ส่งศรีสุข ได้นำคณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและบรรยายกระบวนการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้นำชมในส่วนของการคัดแยกถุงขยะพลาสติก กระบวนการรีไซเคิลแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติก และโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ


วันชัย  ชัยโยดม  ภาพ/ ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting