1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 % และการจัดกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการจัดกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และสร้างจิตสำนึกในการหยุดรถให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และสร้างจิตสำนึกในการหยุดรถให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างปลอดภัย จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์/หมวกกันน็อค ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุบลราชธานีเขต 1 – 5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์/มอบธงสัญลักษณ์ข้ามทางม้าลาย / หมวกกันน็อค / ให้กับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และร่วมกิจกรรมพานักเรียนข้ามถนน บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม เป็นต้นไป ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมาย “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting