1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556 วันที่ 2


   วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางธิติมา  โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556 เป็นวันที่ 2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหารและการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลแก่กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารด้วย โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ร่วมด้วยสมมาชิกสภาเทศบาล.และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี และยังได้รับเกียรติจากนายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting