1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PEA วารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายรุ่งชัย พิทักษ์วงศ์โยธิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, นายสิโรจน์ ขยายวงศ์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ, ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนคูยาง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 235 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นตัวแทนชุมชนกล่าวขอบคุณการไฟฟ้า ณ ห้องประชุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

พร้อมกันนี้ ชมรมกลุ่มคนมีไฟใจเกินร้อย ซึ่งเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟฉ.2 อุบลราชธานี ได้ร่วมจัดทำโรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting