1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 503 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนวัดวาริน และชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SVT) นำโดยคุณจิตรา กีระติวงศ์ประภา ผู้จัดการส่วนกลาง และคุณนิราศสุนทร ไชยโยธา ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 503 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนวัดวาริน  และชุมชนกุดปลาขาว โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting