1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 "ธารน้ำใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม" นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 นำทีมโดยคุณพุทธ อภิวรรณ , ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช , บี ชมพูนุช ณ พัทลุง , ณัฐ ณัฐวุฒิ ปงลังกา และ ฟ้า นภัส ปราณีตพลกรัง ส่งมอบธารน้ำใจจากผู้ชมอมรินทร์ทีวี นำถุงยังชีพจำนวน 1,800 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมประชุมประชาวาริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting