1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยงสงวนกรุ๊ป ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มอบถุงยังชีพแก่ประผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ยงสงวนกรุ๊ป ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นำโดยคุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม ประธานกรรมการบริหารยงสงวนกรุ๊ป และนายมนูญ ยาวะโนภาส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 924 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนคูยาง ชุมชนลับแล  ชุมชนดอนงิ้ว  ชุมชนกุดเป่ง ม. 6และชุมชนกุดเป่ง  ม.16 ณ หอประชุมประชุมประชาวาริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting