1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จุดหอประชุมอำเภอวารินชำราบ มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้งนี้ โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารกล่องปรุงสุกมอบแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และจุดที่ 2 ที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจะดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุก และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting