1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนหาดสวนสุข ดีงาม และท่าบ้งมั่ง


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดภายในชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนดีงามโดยได้ทำการจัดเก็บขยะ และกวาดถนนให้สะอาด ขณะที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกำลังทหารมทบ.22 เข้าฉีดล้างทำความสะอาดภายในวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เตรียมพร้อมรับการย้ายกลับเข้าที่พักอาศัยของประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting