1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการ“สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” เพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ และคลายความเครียดแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสาธิตวิธีการคลายความเครียดด้วยตนเอง และกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้า และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting