1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดบริเวณวัดเสนาวงศ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ,กองกำลังทหารมทบ.22 และเจ้าหน้าที่จากอำเภอวารินชำราบ เข้าดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด โดยได้ทำการจัดเก็บขยะ ฉีดล้างทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting