1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัย


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นำรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน นำวัสดุอุปกรณ์และชุดทำความสะอาด มามอบให้แก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งส่วนใหญ่ได้กลับเข้ายังที่พักอาศัยแล้ว

ทั้งนี้ พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้นจำนวน 14 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 8,715 คน 2,586 ครัวเรือน ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้กลับเข้ายังที่พักอาศัยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบ้านเรือนหลังน้ำลด

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting