1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมายทั้งซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากกองงานต่างๆ ของเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมมอบความสุขและความสนุกให้แก่เด็กๆได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ  รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting