1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดวารินทราราม นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียงได้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการฉีด วัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting