1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม จำนวน 16 กล้อง 9 จุดติดตั้งวันที่ 21 เมษายน 2566 นางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองบก, ชุมชนบ้านสวนวาริน, ชุมชนหนองกอก, ชุมชนบูรณะ และชุมชนวัดผาสุการาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 กล้อง 9 จุดติดตั้ง เพื่อขยายโครงข่ายกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มากขึ้น สร้างความอุ่นใจ และดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting