1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วนชุมชนดอนงิ้ว

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายประวิทย์ หงส์สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วนชุมชนดอนงิ้ว ระบายทางน้ำหลักของชุมชนชำรุดเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังชุมชนประชาชนเดือนร้อน 38 ครัวเรือน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting