1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 21 กันยายน เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นางชุติมา ศรีละพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางพยอม ถิรมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทสบาล ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลโนนสวรรค์  จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายสุริยา สีหัวโทน นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, อนุกรรมการ LTC และภาคีเครือข่ายชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2566 พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการขยะภายในชุมชน ของชุมชนชลประทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นประชุมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ Zero Waste ในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting