1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรือไฟประดับรูปพญานาค“ปู่นาคาศรีวาริน”ในงานประเพณีวันลอยกระทง2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองช่างในการจัดเตรียมสถานที่ ประดับเรือไฟรูปพญานาค“ปู่นาคาศรีวาริน” ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting