1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ม.อุบลฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุบลฯ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามผลและหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการติดตามผล พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมฯ ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ในการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลของผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting