1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการซึ่งด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ซึ่งได้นำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการซึ่งด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting