1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการการประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting