1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายไพทูรย์ เชื้ออุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ซึ่งได้นำ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้นำชุมชน ในการควบคุมและป้องกันโรค เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting