1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทานนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายทรงยศ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ, นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  นำโดยนายนายรัสสี พิจุลย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting