1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ, ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือฯ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเกตุแก้ว, ชุมชนหาดสวนสุข 1, ชุมชนวัดวารินทราราม, ชุมชนดีงาม, ชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนหาดสวนยา รวม 199 ครัวเรือน

งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting