1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสัมมนา สร้างกระบวนการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567  เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ร่วมการประชุมสัมมนา สร้างกระบวนการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting