1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร EHA ประจำปี 2566 EHA 4002 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายเกษมพันธุ์ กาญจนีย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตร การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) EHA 4002 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” โดยได้เกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting