1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อแข่งขันคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มปฐมวัยเป็นตัวแทนระดับเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนและคณะครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี

Download ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/.../1UENBiPHgypd32DsCMuItNBNcSDS...

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting