1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการและคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ,ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ คณะกรรมการและคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting