1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมย่อยแนวทางการดำเนินงานตามRoad map การบริหารจัดการขยะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทสจ.อุบลราชธานีและสวล.ภาค12

ประชุมย่อยแนวทางการดำเนินงานตามRoad map การบริหารจัดการขยะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทสจ.อุบลราชธานีและสวล.ภาค12  วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมย่อยเพื่อหารือการวางแนวทางการบริหารงานตามRoad mapการบริหารจัดการขยะจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการหารือ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting