1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านITประจำปี 2558 หลักสูตรเทคนิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบมืออาชีพ

วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ งานคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 หลักสูตร" เทคนิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบมืออาชีพ" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งการใช้งานเว็บไซต์ อีเมล์ การสืบค้นข้อมูล และการใช้งานSocial Network อย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงบทลงโทษตามพ รบ.คอมพิวเตอร์ 2550    ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีนางสาวธนพร พรหมผุย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้จะทำการอบรมเป็นเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting