1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจ.อุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมประชาวาริน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมประชาวาริน เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีโดยนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และอำเภอวารินชำราบ มาบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ในการนี้ยังได้มีการเปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ การให้บริการแว่นสายตายาว การจับสลากรับของรางวัลแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้งด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting