1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน ในการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558


สืบเนื่องจากตลอดช่วงเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายชิดชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุก เวลา และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ อัคคีภัยในรูปแบบต่างๆได้ ซึ่งในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 18.00 น. ได้มีการฝึกทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในการระงับเหตุสถานการณ์ อัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน ณ บริเวณริมแม่น้ำมูล ชุมชนหาดสวนยา และภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยแล้ว ได้มีการมอบนโยบายและกล่าวปิดโครงการอบรมโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และยังได้รับเกียรติจาก น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมชมการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย Facebook.com/ดับเพลิงวารินชำรา
และFacebook.com/ฝ่ายป้องกันเทศบาลเมืองวารินชำราบ  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting