1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

นักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลคว้า 3 รางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย:สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนในสังกัดสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศมาได้ถึง 3 รายการ ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ โครงงานสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

- รางวัลชนะเลิศ โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

- และรางวัลชมเชย คัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบต้องขอปรบมือดังๆให้กับนักเรียนคนเก่งมาในโอกาสนี้ด้วยจ้า

ข่าว/ภาพ กองการศึกษา


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting