1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสสจ.อุบลราชธานี ดำเนินการเผาทำลายวัคซีน Trivalent OPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 28 เมษายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำพิธีเผาทำลายวัคซีน Trivalent OPV (วัคซีนต้านไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ชนิดที่ 2) ในเขตพื้นที่สุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสับเปลี่ยนวัคซีนต้านโปลิโอ ณ โรงกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสับเปลี่ยนแนวทางในการให้วัคซีนป้องกัน โปลิโอ โดยให้มีการนำเอาวัคซีนโปลิโอชนิด 3 สายพันธุ์ ฉีดมาปูพื้นแก่เด็กอายุ 4 เดือน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วขึ้นแทนวัคซีนTrivalent OPV ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ภาพโดย ธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting