1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำในการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting